Vår kunnskap gir deg trygghet, se hva våre kunder sier om oss.

"Drift og vedlikehold av OBOS sine websider er en forretningskritisk tjeneste, og IMEMO innfrir våre krav til forutsigbarhet, tilgjengelighet og oppetid. IMEMO ivaretar våre behov på en forutsigbar og trygg måte."

Marie Dyrén, produkteier OBOS.no

«M-TEK AS ønsker å bruke informasjonsteknologi på en smart måte, og IMEMO har vist at de er en profesjonell driftspartner som tenker helhetlig, samtidig som de lytter og bistår når vi skal velge hvilke løsninger som passer oss best.»

Jon Sigurd Johansen, daglig leder

«Jeg kan på det varmeste anbefale IMEMO AS som en kunnskapsrik, imøtekommende og aktiv samarbeidspartner som leverer en sikker og stabil IT-driftsplattform.»

Herleif Rimstad, CPO

Vi er helt avhengig av vår digitale plattform, for å opprettholde en tett og god dialog med våre frivillige, medlemmer og kunder. IMEMO bistår oss på en profesjonell og ryddig måte. De responderer raskt på henvendelser, er løsningsorientert og fremtidsrettet.

Harald Masst, Økonomisjef

"Vi så etter en profesjonell partner til å forvalte divisjonens driftsbehov. IMEMO tilfører kritisk kompetanse og erfaring på IT-drift, samtidig som de samler og sikrer våre tjenester i skyen. IMEMO forenkler og forbedrer vår IT-hverdag."

Stene Bergsløkken, Divisjonsdirektør Byggsystemer

«IMEMO løste webdriften i Azure av barnasvalg.no for 2019, på en eksemplarisk måte. 76700 skolebarn stemte og ca. 3 millioner sidevisninger. Takk for løpende oppdateringer underveis og god styring på prosjektet.»

Pia Maxwell Grasli, teknisk prosjektleder i Barnas valg
"Vi i Kondomeriet er helt avhengige av at nettbutikken vår alltid er tilgjengelig, spesielt i perioder med stor trafikk og belastning. Her har IMEMO gjennom flere år vist at de klarer å møte våre krav til oppetid og tilgjengelighet døgnet rundt."
Owe Stangeland, Web-IKT og prosjektleder

IMEMO har moderne løsninger og høy driftskompetanse på Microsoft Business Central. De er oppdatert på ny teknologi, har høy tilgjengelighet og rask respons på supporthenvendelser. Vi anbefaler gjerne IMEMO!

Robin Sørensen, Technical engineer

«I pleie- og omsorgssektoren er det viktig at tiden går til de riktige tingene. IMEMO forsto dette, tok oss opp i skyen, fornyet og moderniserte vår IT-plattform og hjalp oss frigjøre tid.»

Kari Solem, daglig leder

«IMEMO har levert en moderne skyløsning, som gir oss sikker tilgang til Dynamics NAV. Sammen med Citrix ShareFile får vi opp filer og dokumenter, uavhengig av enhet. Vi anbefaler IMEMO.»

Petter Thrane, daglig leder

"Vi ønsket å ta steget opp i skyen, og frigjøre oss fra lokal infrastruktur. Samtidig ville vi sikre bedriften bedre mot cyber angrep, med en helhetlig sikkerhetsstrategi som også inkluderte telefoner og nettbrett. Freber er fornøyd med leveranse og oppfølgingen fra IMEMO."

Roar Lindseth, Daglig leder

«IMEMO hjalp oss til å ta i bruk Office 365 og flytte eposttjenesten til skyen. Vi anbefaler gjerne IMEMO. De har gitt oss en ny hverdag. De kan Office 365!»

Geir Anundsen, CEO