Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern

«I pleie- og omsorgssektoren er det viktig at tiden går til de riktige tingene. IMEMO forsto dette, tok oss opp i skyen, fornyet og moderniserte vår IT-plattform og hjalp oss frigjøre tid.»
Kari Solem, daglig leder

Vi leverer:

  • Serverdrift i skyen
  • Sikkerhetsløsning med bruk av AI
  • Microsoft Office 365
  • Strategisk rådgivning